Škola

Učitel vykládá učivo před tabulí

Škola je nejčastěji místo určené pro učení. Počet institucí obsažených v pojmu škola je v různých zemích odlišný.

Česká republika

V České republice je povinná školní docházka stanovena na devět let. Rodiče mají na výběr, zda jejich děti budou studovat státní základní školu, jazykovou školu, přestoupí na gymnázium nebo využijí studia na soukromých školách.

Po dokončení základní školní docházky je dětem umožněno, aby pokračovaly dále na středních školách nebo se vyučily nějakému řemeslu. Studium na střední škole je většinou zakončeno maturitou.

Student, který složil úspěšně maturitní zkoušky, má možnost dále pokračovat na vysoké škole.

Typy škol

základní škola

speciální škola

základní umělecká škola

základní jazyková škola

střední odborné učiliště

střední odborná škola

střední škola

gymnázium

vyšší odborná škola

konzervatoř

vysoká škola

https://mscepi.webnode.cz/